Kamerbrief over Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de beleidsdoorlichting van artikel 6.6 Hoofdstuk VII van de Rijksbegroting. Dit artikel gaat over de Investeringspost (IP) voor uitgaven aan digitalisering van de overheid. Ook stuurt hij de de notitie van een onafhankelijk deskundige, de rapportage Evaluatie van de Investeringspost en de rapportage Evaluatie Innovatiebudget Digitale Overheid.

Kamerbrief over Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting (PDF | 2 pagina's | 93 kB)