Beleidsdoorlichting beleidsartikel 6.6

Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting van artikel 6.6 van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit artikel is in 2019 aan de begroting toegevoegd voor innovatie en doorontwikkeling van de Digitale Overheid.

Beleidsdoorlichting beleidsartikel 6.6 (PDF | 112 pagina's | 2,0 MB)