Antwoorden op Kamervragen over gevolgen uitspraak Hoge Raad over gelijke kansen bij uitgifte grond

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de gevolgen van de Hoge Raad uitspraak “overheid moet gelijke kansen bieden bij uitgifte grond”. Het Tweede Kamerlid Geurts (CDA) heeft deze vragen gesteld. De uitspraak (arrest) van de Hoge Raad gaat over de situatie dat een gemeente een aan haar toebehorende onroerende zaak verkoopt voor de realisering van een nieuwe ontwikkeling.

Antwoorden op Kamervragen over gevolgen uitspraak Hoge Raad over gelijke kansen bij uitgifte grond (PDF | 6 pagina's | 276 kB)