Factsheet Didam-arrest - advies van landsadvocaat

Advies van de landsadvocaat over het arrest van de Hoge Raad in de zaak Didam. Dit advies is de basis voor de “Factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen” die op 10 januari 2022 is gepubliceerd op  volkshuisvestingnederland.nl en in april 2022 is geactualiseerd.