Kamerbrief met reactie op motie over besteding NPO-middelen

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageren op de motie van de Tweede Kamerleden Paul (VVD) en Peters (CDA). De motie ging over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Kamerbrief met reactie op motie over besteding NPO-middelen (PDF | 2 pagina's | 215 kB)