Kamerbrief bij Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Rijkswaterstaat

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 'Uitvoeringagenda Klimaatbestendige Netwerken RWS'. Hij informeert de Kamer daarbij over de stappen voor het klimaatbestendig maken van de netwerken in beheer van Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat om wegen, vaarwegen en water.

Kamerbrief bij Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Rijkswaterstaat (PDF | 2 pagina's | 186 kB)