Hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19 funderend onderwijs

Het rapport bevat de hoofdlijnen van het plan van aanpak voor de (middel)lange termijn voor achterstanden door COVID-19 in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19 funderend onderwijs (PDF | 14 pagina's | 773 kB)