Kamerbrief bij onderzoeksrapport over een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten' van de Open Universiteit en de Avans Hogeschool. Hij doet dit mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij gaat in op de belangrijkste onderzoeksvragen.

Kamerbrief bij onderzoeksrapport over een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld (PDF | 2 pagina's | 164 kB)