Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten

Rapport  van de Open Universiteit en de Avans Hogeschool. Het rapport onderzoekt de mogelijkheden en de voordelen en nadelen van een expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld.

Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten (PDF | 80 pagina's | 843 kB)

Het richt zich op de volgende vragen:

  • Zijn internationale afspraken een aanleiding om tot expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld over te gaan?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld?
  • Volstaan de huidige mogelijkheden in het Wetboek van Strafrecht al om tot vervolging over te gaan bij ernstig psychisch geweld?
  • Wat zijn in de praktijk belemmeringen om tot vervolging over te gaan?
  • Wat zijn de gevolgen van psychisch geweld voor slachtoffers?
  • Is het wenselijk om in het Wetboek van Strafrecht naast 'lichamelijk letsel' ook 'psychisch letsel' een plaats te geven?