Antwoorden vragen over voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (voorjaar 2022) en de evaluatie servicedocumenten corona

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de 2e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs in het mbo en hoger onderwijs en de eindrapportage 'Ruimte voor onderwijs tijdens corona'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden vragen over voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (voorjaar 2022) en de evaluatie servicedocumenten corona (PDF | 41 pagina's | 861 kB)

Bij de antwoorden zit een beslisnota.