Kamerbrief over stand van zaken jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voor verbetering van de jeugdhulp, inclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Kamerbrief over stand van zaken jeugdzorg (PDF | 24 pagina's | 1,3 MB)

Bijlagen