Kamerbrief over selectie projecten 3e tranche PAGW en voortgang 1e en 2e tranche PAGW

Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) over het budget voor projecten uit de 3e tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Darnaast informeren zij de Kamer over de ontwikkelingen binnen de 1e en 2e tranche van de PAGW en enkele projecten binnen deze tranches. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over selectie projecten 3e tranche PAGW en voortgang 1e en 2e tranche PAGW (PDF | 4 pagina's | 315 kB)