Tussentijdse evaluatie samenwerking regio en Rijk PAGW

Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van de samenwerking tussen regio en Rijk bij de  1e en 2e tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Tussentijdse evaluatie samenwerking regio en Rijk PAGW (PDF | 37 pagina's | 718 kB)