Nader rapport wetsvoorstel goedkeuring Verdrag en Protocol bescherming personen bij geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens

Minister Bruins Slot (BZ) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het op 28 januari 1981 in Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en goedkeuring van het op 10 oktober 2018 in Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Nader rapport wetsvoorstel goedkeuring Verdrag en Protocol bescherming personen bij geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens