Kamerbrief over aangescherpte voorkeursvolgorde zon

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de overleggen over het juridisch verankeren van de aangescherpte voorkeursvolgorde zon. De overleggen gingen tussen het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en Netbeheer Nederland (NBNL).

Kamerbrief over aangescherpte voorkeursvolgorde zon