Bestuurlijke verankering van voorkeursvolgorde zon

De bestuurlijke afspraken tussen het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en Netbeheer Nederland (NBNL) van de voorkeursvolgorde zon.

Bestuurlijke verankering van voorkeursvolgorde zon