Kamerbrief bij 5e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de 5e voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het bestrijden van leervertraging en studievertraging als gevolg van de pandemie. Zij gaan daarbij in op de gegevens uit het studiejaar 2022-2023.

Kamerbrief bij 5e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Bijlagen