Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs Vijfde meting in het funderend onderwijs

Het rapport bevat de 5e meting van de bestedingen van aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het gaat om de periode augustus – september 2023.

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs Vijfde meting in het funderend onderwijs