Antwoorden nadere vragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat natuur en milieu

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen uit het mondeling overleg over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuurwetgeving en milieuwetgeving in Nederland. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks -PvdA en de PvdD hadden de vragen gesteld.

Antwoorden nadere vragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat natuur en milieu