Kamerbrief over motie archivering chatberichten

Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Palmen (Nieuw Sociaal Contract). In de motie wordt de regering verzocht om binnen vier weken een volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president op te leveren met accordering door de Inspectie Overheidsinformatie van Erfgoed.

Kamerbrief over motie archivering chatberichten