Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds overige onderdelen

Onderzoeksbureau Cebeon leidt het onderzoek naar de nieuwe verdeling van de overige delen uit het gemeentefonds. Hun werkwijze staat beschreven in het plan van aanpak.

Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds overige onderdelen (PDF | 7 pagina's | 937 kB)