Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

In het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw staat hoe de landbouwsector zich kan voorbereiden op extreem weer en andere risico’s van klimaatverandering. Dit kan alleen met hulp van andere partijen, zoals waterschappen. Het actieprogramma richt zich op vijf onderwerpen: het watersysteem, het bodemsysteem, gewassen & teeltsystemen, veehouderij en extra ondersteuning.

Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw (PDF | 36 pagina's | 2,3 MB)