Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism (PDF | 16 pagina's | 252 kB)