Kamerbrief informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

Minister De Bruijn (BZ) biedt 14 fiches (documenten) aan over het Fit-for-55 pakket die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De werkgroep houdt zich bezig met voorstellen van de Europese Commissie (EC).

Kamerbrief informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (PDF | 1 pagina | 64 kB)

 • Fiche 1: Herziening Richtlijn Hernieuwbare Energie
 • Fiche 2: Herschikking Richtlijn energie-efficiëntie
 • Fiche 3: Herziening Richtlijn energiebelastingen
 • Fiche 4: Verordening bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen
 • Fiche 5: Verordening stimuleren hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart
 • Fiche 6: Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen
 • Fiche 7: Verordening aanscherping CO2-normen nieuwe personen- en bestelauto’s in 2030 en 2035
 • Fiche 8: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart en implementatie CORSIA
 • Fiche 9: Herziening EU ETS, herziening MSR
 • Fiche 10: ESR Verordening
 • Fiche 11: Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening
 • Fiche 12: Mededeling EU-Bossenstrategie
 • Fiche 13: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism
 • Fiche 14: Verordening Social Climate Fund (SCF)

Bijlagen