Fiche 5 Verordening Fuel EU Maritime

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het stimuleren van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart.

Fiche 5 Verordening Fuel EU Maritime (PDF | 13 pagina's | 221 kB)