Fiche 3 Herziening Richtlijn energiebelastingen

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking).

Fiche 3 Herziening Richtlijn energiebelastingen (PDF | 16 pagina's | 247 kB)