Fiche 1 Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot amendering van Richtlijn (EU) 2018/2001.

Fiche 1 Herziening Richtlijn hernieuwbare energie (PDF | 13 pagina's | 254 kB)