Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen (PDF | 11 pagina's | 208 kB)