Fiche 7 Verordening CO2-normen auto's

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor aanscherping CO2-normen voor nieuwe personen- en bestelauto’s in 2030 en 2035.

Fiche 7 Verordening CO2-normen auto's (PDF | 10 pagina's | 189 kB)