Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)

De Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) biedt handvatten die gemeenten ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de GOO. Uitgangspunt is dat de GOO toegankelijk is voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. De Handreiking beschrijft de onderdelen en aspecten die voor iedere gemeente van toepassing zijn bij de organisatie, inrichting en inzet van de GOO.

Dit is de 7e versie van de handreiking. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd.

De Handreiking GOO is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) samen met: 

  • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
  • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
  • ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK);
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • andere partners buiten de Rijksoverheid.