Stand van zaken jeugdbeschermingsketen

Publicatie over de stand van zaken in de jeugdbeschermingsketen (jeugdzorg). De publicatie is uitgegeven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV).

Stand van zaken jeugdbeschermingsketen (PDF | 7 pagina's | 121 kB)