Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik.

De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009).

Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling:

  • EU-code van de werkzame stof;
  • de Nederlandse naam van de werkzame stof;
  • de Engelse naam van de werkzame stof;
  • de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen.

De afzetgegevens van 2023 worden uiterlijk op 1 april 2025 gepubliceerd.

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2022'

PDF document | 6 pagina's | 25 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2021'

PDF document | 6 pagina's | 212 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2020'

PDF document | 6 pagina's | 212 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2019'

PDF document | 6 pagina's | 212 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2018'

PDF document | 6 pagina's | 213 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2017'

PDF document | 6 pagina's | 211 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2016'

PDF document | 6 pagina's | 212 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2015'

PDF document | 6 pagina's | 211 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2014'

PDF document | 6 pagina's | 210 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2013'

PDF document | 6 pagina's | 218 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2012'

PDF document | 6 pagina's | 219 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2011'

PDF document | 5 pagina's | 210 kB

Publicatie | 23-02-2023

Download 'Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2010'

PDF document | 5 pagina's | 217 kB

Publicatie | 23-02-2023

Vervolg

Het ministerie van LNV gebruikt de afzetgegevens voor het berekenen van de geharmoniseerde risico-indicatoren  en de indicatoren van boer tot bord strategie.