LNV Kennisagenda Biologische productie en consumptie

De kennisagenda en de uitvoering van de verschillende acties op kennis en innovatie door het ministerie van LNV en de betrokken partijen is een stap in de groei van biologische productie en consumptie.

LNV Kennisagenda Biologische productie en consumptie