Modernisering Wetboek van Strafvordering advies Defensie

Advies van Defensie bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering advies Defensie (PDF | 10 pagina's | 276 kB)