Modernisering Wetboek van Strafvordering advies NVVR

Advies van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)n bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering advies NVVR (PDF | 4 pagina's | 96 kB)