Modernisering Wetboek van Strafvordering advies OM

Advies van het Openbaar ministerie (OM) bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering advies OM (PDF | 22 pagina's | 507 kB)