Modernisering Wetboek van Strafvordering Advies Raad van State

Advies van de Raad van State bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering  Advies Raad van State (PDF | 14 pagina's | 336 kB)