Modernisering Wetboek van Strafvordering advies reclassering NL

Advies van Reclassering Nederland bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering advies reclassering NL (PDF | 6 pagina's | 136 kB)