Modernisering Wetboek van Strafvordering advies RvdR

Advies van de Raad voor de Rechtspraak bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering advies RvdR (PDF | 28 pagina's | 1,4 MB)