Modernisering Wetboek van Strafvordering inzake brief aan RvS

Afschrift van de brief van minister van der Steur (VenJ) aan de Raad van State met een verzoek om voorlichting over een aantal aspecten van de wetgevingsoperatie voor modernisering van het Wetboek van Strafrecht.

Modernisering Wetboek van Strafvordering inzake brief aan RvS (PDF | 5 pagina's | 132 kB)