Modernisering Wetboek van Strafvorderingadvies Federatie Nabestaanden geweldslachtoffers

Advies van de Federatie Nabestaanden geweldsiachtoffers (FNG) bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvorderingadvies Federatie Nabestaanden geweldslachtoffers (PDF | 1 pagina | 19 kB)