Artikel 12-gemeenten (2017-2020)

Het volgende overzicht bevat het aantal gemeenten dat in de jaren 2017 tot en met 2020 een beroep doet of heeft gedaan op een aanvullende uitkering en het bedrag van de verstrekte aanvullende uitkeringen (x € 1.000).

2017 2018 2019 2020
Aantal gemeenten 2 2 2 2
Artikel 12-uitkering 23.799 22.105 39.469 27.597

Vervolgens worden in de onderstaande tabel de artikel 12-gemeenten die in 2017 tot en met 2020 een aanvullende uitkering hebben aangevraagd (dan wel toegekend gekregen) nader uitgewerkt. De rapporten kunt u downloaden door op het rapport te klikken.

Gemeente 2017 2018 2019 2020
Vlissingen Aanvraag
Prov. verslag
Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport 2017-2018
Reactie gemeente
Reactie provincie
Besluit 2017-2018
Besluit 2019-2029
Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport 2019
Reactie provincie
Reactie gemeente
Besluit Aanvullend besluit 2019
Prov. verslag
Inspectierapport 2020
Reactie provincie
Reactie gemeente
Besluit 2020
Lelystad

Deze gemeente ontvangt sinds 1987 de zogenaamde ICL-bijdrage via artikel 12 als compensatie voor de extra kosten voor de door het Rijk gekozen fysieke structuur van Lelystad (ruime opzet) én achterblijvend inwoneraantal. Hierdoor valt Lelystad niet onder het gebruikelijke artikel 12-regime dat wordt gekenmerkt door een gezondmakingsproces. De ICL-bijdrage is in opdracht van de minister van BZK geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een inspectierapport. Zie naar aanleiding daarvan: reactie gemeente Lelystad, reactie provincie Flevoland en advies Raad voor het Openbaar Bestuur, Besluit ICL-bijdrage Lelystad en Toelichting besluit ICL-bijlage Lelystad.