Coronaquickscan jeugdhulpaanbieders

Om snel inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor instellingen die cruciale jeugdhulp bieden heeft de Jeugdautoriteit tussen 23 en 26 maart 2020 een quick scan uitgevoerd.

Coronaquickscan jeugdhulpaanbieders (PDF | 13 pagina's | 522 kB)

Ook voor grote jeugdhulpaanbieders is de crisis hectisch. Toch probeert men de zorg zo goed mogelijk te organiseren en wordt ambulante zorg zoveel mogelijk op afstand geleverd. Zorgen zijn er over crisissituaties door oplopende spanningen in gezinnen en over de beschikbaarheid van beschermingsmaatregelen voor jeugdhulpmedewerkers. Géén van de 62 instellingen uit het onderzoek verkeert in acute nood, maar er zijn wel risico’s met betrekking tot financiën en personeel. De Jeugdautoriteit houdt de vingers aan de pols, zodat aanbieders, gemeenten en Rijk zo nodig maatregelen kunnen treffen. De quick scan is een momentopname. Circa 80 % van de 62 instellingen heeft de vragenlijst beantwoord vóór de uitkomsten van het overleg van Rijk en VNG over financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.