Nader onderzoek betrouwbaarheid registratie beleidsinformatie jeugd door toenemend hoofd- en onderaannemerschap

Doel van dit onderzoek is zicht krijgen op de gevolgen van (toenemend) hoofd-/onderaannemerschap binnen jeugdhulp op de registratie en betrouwbaarheid van de beleidsinformatie jeugd.

Nader onderzoek betrouwbaarheid registratie beleidsinformatie jeugd door toenemend hoofd- en onderaannemerschap (PDF | 25 pagina's | 981 kB)