Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

Is er een relatie te leggen tussen de stijging van het jeugdhulpgebruik zonder verblijf en de mate van afbakening en reikwijdte van de jeugdhulpplicht (zoals deze in de jeugdwet is omschreven) door gemeenten?

Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf (PDF | 17 pagina's | 986 kB)