Vierde voortgangsrapportage Actieprogramma zorg voor de jeugd

Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd is op 16 april 2018 gelanceerd, als antwoord op de tussenevaluatie van de Jeugdwet (januari 2018). Het gezamenlijke doel is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

Vierde voortgangsrapportage Actieprogramma zorg voor de jeugd (PDF | 62 pagina's | 8,6 MB)