Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Door de decentralisatie van de Jeugdwet zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor de zorg die aan kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar wordt geboden bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) die de ondersteuning op school overstijgt. Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, dient zicht te bieden op de dyslexiezorgketen, het beleid van gemeenten en onderwijs op dit gebied en op aantallen en ontwikkelingen daarin.

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie (PDF | 45 pagina's | 604 kB)