Eindrapport Intern toezicht in het funderend onderwijs - Regioplan

Het rapport richt zich op de vraag hoe professionaliseringsactiviteiten van intern toezichthouders kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het interne toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Eindrapport Intern toezicht in het funderend onderwijs - Regioplan (PDF | 72 pagina's | 1,8 MB)