Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het funderend onderwijs


Minister Slob geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Een verstevigd fundament voor iedereen' dat hij eerder naar de Tweede Kamer had gestuurd. Hij stuurt het rapport 'Intern toezicht in het funderend onderwijs' mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het funderend onderwijs (PDF | 11 pagina's | 427 kB)