Een scenarioanalyse op financiële en uitvoeringseffecten flexibele deelname in het hoger onderwijs

Het rapport bevat een verkenning naar de samenhang tussen de introductie van vormen van flexibele deelname aan het hoger onderwijs en de bekostigingssystematiek.

Een scenarioanalyse op financiële en uitvoeringseffecten flexibele deelname in het hoger onderwijs (PDF | 68 pagina's | 3.9 MB)